PhDr. Zdeněk Papoušek postupuje do druhého kola senátních voleb

PhDr. Zdeněk Papoušek je jedním z nejčestnějších lidí, jaké znám. Mohu to říct s velkou jistotou. Znám jej přes čtyřicet let. V době mého dětství, v sedmdesátých letech byl mým skautským vedoucím v utajeném oddíle, v době, kdy riskoval vězení nebo přinejmenším vyhazov z práce. Jeho morální kredit rostl jak v době komunistického režimu, kdy se nebál aktivně vystupovat proti všemožným lžím a křivdám, tak i v době po roce 89, kdy byl vždy na straně nespravedlivě stíhaných či marginalizovaných. Díky těmto postojům znají Zdeňka Papouška dnes mladí i staří a aniž by sám chtěl, stal se již před mnoha lety neoficiálním vůdcem mnoha aktivit usilujících o nápravu společnosti. Po celý svůj život byl Zdeněk Papoušek velmi citlivý k sociálním problémům kolem sebe, což vyústilo i v jeho angažmá ve fondu pro ohrožené děti či jeho práci s těmi, kteří se ocitli na okraji společnosti, podobně jako je velmi citlivý k otázkám ochrany životního prostředí. Všechno to, co PhDr. Zdeněk Papoušek zastává, má kryto životem. Jeho vstup do politiky je tak svým způsobem logickým vyústěním celoživotních postojů a jsem si jist, že přispěje velkým dílem k zušlechtění a kultivaci politické scény v našem národě.

Zdeněk Papoušek