Zdeněk Neubauer

„Nemám klapky na očích, nehledím vpřed, nýbrž hledím na všechny strany – rozhlížím se krajem. Hlásím se k řádu potulných rytířů: ti se, oproti poutníkům a turistům, pocestným i cestovatelům, válečníkům či obchodníkům, poslům nebo turistům, nedrží žádné připravené cesty či vyježděných kolejí, které za ně udržují směr, ani nedodržují dopravní předpisy a neřídí se jízdním řádem, nesledují ukazatele, směrovky ani značky. Batoumají se krajinou cestou-necestou, vyšlapávají cestičky, které mají srdce, prošlapávají netušené spoje, navazují neslýchané styky, užasle objevují nevídané světy – světy za světy. Raději totiž vzhlížejí k hvězdám – vzdáleným světům a obhlížejí obzor, nad kterým vycházejí. K obzoru sice míří, leč neblíží se mu: obzor se se totiž neustále vzdaluje a stále se mění. Poznenáhlu, neznatelně, leč citelně. Pocítíme-li změnu – procitneme a ocitneme se jinde.“

(Neubauer, Z., (2007) O počátku, cestě a znamení časů. Malvern, Praha. str. 112).

Zdeněk Neubauer měl pohřeb dnes, 14. července 2016.